Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1827 9 30
2 1831 19 36
3 1832 19 60
4 1833 14 60
5 1834 10 0
6 1835 10 30
7 1836 12 90
8 1837 13 60
9 1838 13 36
10 1839 12 0
11 1840 11 90
12 1841 10 30
13 1842 10 0
14 1843 10 90
15 1844 11 60
16 1845 12 30
17 1846 9 60
18 1847 9 30
19 1848 8 30
20 1849 9 90
21 1850 12 90
22 1851 14 30
23 1852 14 60
24 1853 14 0
25 1854 13 108
26 1855 15 30
27 1856 15 45
28 1857 19 90
29 1858 16 0
30 1859 13 0
31 1860 12 30
32 1861 12 30
33 1862 15 0
34 1863 17 30
35 1864 18 0
36 1865 15 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.