Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FISH OIL [TRAN] - Crude, for medical use råmedisintran - M1_11, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1853 15 12
2 1854 15 0
3 1855 25 0
4 1857 23 0
5 1862 16 113
6 1863 23 9
7 1864 22 79
8 1865 19 92
9 1866 17 66
10 1867 18 58
11 1868 19 8
12 1869 19 67
13 1870 17 34
14 1871 17 0
15 1872 15 9
16 1873 14 101
17 1874 15 67
18 1875 15 109
19 1876 16 117

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.