Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FISH OIL [TRAN] - Steamed, cleaned dampmedisintran koldklaret - M1_9, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1868 26 0
2 1869 28 0
3 1870 27 98
4 1872 18 77
5 1873 20 111
6 1874 21 99
7 1875 25 110
8 1876 27 2

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.