Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FISH OIL [TRAN] - Train oil Greenland - M1_7, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 10 72
2 1768 13 0
3 1769 13 0
4 1770 12 0
5 1773 13 88
6 1774 14 0
7 1776 15 47
8 1777 14 24
9 1779 16 47
10 1780 15 32
11 1781 22 24
12 1782 18 0
13 1783 14 0
14 1784 15 0
15 1785 20 0
16 1786 14 88
17 1787 14 72
18 1788 15 84
19 1789 15 9
20 1790 14 87
21 1791 15 44
22 1792 16 37
23 1793 16 33
24 1794 16 24
25 1795 16 14
26 1796 19 80
27 1797 22 49
28 1798 22 0
29 1799 21 24
30 1800 21 0
31 1804 26 0
32 1808 28 0
33 1809 31 0
34 1811 70 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.