Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FISH OIL [TRAN] - Train oil porbeagle håbrann - M1_8, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1768 11 52
2 1769 10 24
3 1770 10 56
4 1773 14 2
5 1774 14 16
6 1775 14 31
7 1776 13 0
8 1777 12 93
9 1778 12 80
10 1779 14 84
11 1780 14 86
12 1781 17 40
13 1782 16 59
14 1783 12 87
15 1784 14 4
16 1785 14 15
17 1786 11 8
18 1787 11 58

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.