Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Flax (32 cities, magistrates’ reports) - L6_9, indeks, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1832 36 23
2 1833 32 50
3 1834 30 67
4 1835 33 57
5 1836 33 88
6 1837 31 3
7 1838 28 112
8 1839 29 85
9 1840 32 51
10 1841 30 30
11 1842 28 63
12 1843 27 75
13 1844 24 113
14 1845 24 23
15 1846 25 72
16 1847 29 33
17 1848 29 2
18 1849 26 77
19 1850 25 16
20 1851 25 29
21 1852 25 106
22 1853 25 63
23 1854 27 93
24 1855 31 49
25 1856 28 88
26 1857 27 15
27 1858 26 42
28 1859 27 46
29 1860 28 63
30 1861 28 86
31 1862 29 22
32 1863 30 32
33 1864 33 115
34 1865 35 27
35 1866 34 3
36 1867 32 101
37 1868 32 61
38 1869 32 4
39 1870 31 96
40 1871 31 65

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.