Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_1, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 5 18
2 1768 4 58
3 1769 3 87
4 1770 3 32
5 1771 3 30
6 1773 3 29
7 1774 3 29
8 1775 3 72
9 1776 3 85
10 1777 4 35
11 1778 4 46
12 1779 4 30
13 1780 4 72
14 1781 4 88
15 1782 5 0
16 1783 4 84
17 1784 5 6
18 1785 5 78
19 1786 6 44
20 1787 6 8
21 1788 6 0
22 1789 6 12
23 1790 7 5
24 1791 6 67
25 1792 6 0
26 1793 5 92
27 1794 6 0
28 1795 6 16
29 1796 6 20
30 1797 5 80
31 1798 5 44
32 1799 5 48
33 1800 6 0
34 1801 6 88
35 1802 7 36

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 7 0
2 1819 7 0
3 1822 9 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.