Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_5, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 42 60
2 1827 40 0
3 1828 42 40
4 1829 43 23
5 1830 43 93
6 1836 48 0
7 1839 39 19
8 1842 34 25
9 1843 33 30
10 1844 32 15
11 1845 34 95
12 1846 35 2

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.