Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_8, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1826 44 110
2 1827 39 57
3 1828 38 75
4 1829 39 118
5 1830 43 47

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.