Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_3, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 8 0
2 1819 8 90
3 1820 7 75
4 1821 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.