Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4, stones, 2

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 1 97
2 1826 1 105
3 1827 1 105
4 1828 1 113
5 1829 1 101
6 1830 1 98
7 1831 2 17
8 1832 2 60
9 1833 1 118
10 1834 1 104
11 1835 2 12
12 1836 2 5
13 1837 1 96
14 1838 1 54
15 1839 1 77
16 1840 1 84
17 1841 1 81
18 1842 1 54
19 1843 1 44
20 1844 1 28
21 1845 1 60
22 1846 1 56

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.