Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Flax Heede (coarse) lin Heede - L6_2, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 24
2 1768 1 36
3 1769 1 31
4 1770 1 26
5 1771 1 30
6 1773 1 29
7 1774 1 29
8 1775 1 30
9 1776 1 38
10 1777 1 70
11 1778 1 62
12 1779 1 61
13 1780 1 56
14 1781 1 60
15 1782 1 68
16 1783 1 69
17 1784 1 64
18 1785 1 63
19 1786 1 67
20 1787 1 75
21 1788 1 93
22 1789 2 3
23 1790 2 5
24 1791 1 83
25 1792 1 60
26 1793 1 53
27 1794 1 45
28 1795 1 43
29 1796 1 51
30 1797 1 48
31 1798 1 48
32 1799 1 48
33 1800 2 84
34 1801 3 0
35 1802 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.