Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Flax grey lin - L6_10, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1837 10
2 1838 10
3 1839 11
4 1840 11
5 1841 10
6 1842 9
7 1843 9
8 1844 9
9 1845 9
10 1846 9
11 1847 11
12 1848 10
13 1849 10
14 1850 10
15 1851 10

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.