Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Tow Baltic stry - L6_7, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1836 20 30
2 1839 17 100
3 1842 19 0
4 1843 17 105
5 1844 18 0
6 1845 18 85
7 1846 18 49

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.