Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FLAX [LIN] - Tow, Codilla kodillestry - L6_11, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 3 56
2 1862 3 77
3 1863 4 32
4 1864 4 41
5 1866 4 9
6 1867 3 81
7 1868 3 59
8 1869 3 50
9 1870 3 76
10 1871 3 116
11 1872 4 7
12 1873 4 11
13 1874 4 21
14 1875 4 13
15 1876 4 4

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.