Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Bream brasme - D6_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 48
2 1768 2 95
3 1769 3 21
4 1770 2 95
5 1771 3 3
6 1773 2 80
7 1774 2 91
8 1775 3 3
9 1776 3 19
10 1777 2 33
11 1778 2 30
12 1779 2 48
13 1780 2 74
14 1781 3 34
15 1782 3 83
16 1783 3 50
17 1784 3 11
18 1785 3 36
19 1786 3 31
20 1787 3 15
21 1788 2 86
22 1789 3 0
23 1790 2 88
24 1791 2 91
25 1792 3 3
26 1793 2 95
27 1794 3 35
28 1795 3 93
29 1796 3 80
30 1797 4 0
31 1798 3 88
32 1799 4 0
33 1800 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.