Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod large (spring) torsk - D6_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 56
2 1768 3 63
3 1769 4 93
4 1770 3 66
5 1771 3 74
6 1773 3 0
7 1774 3 10
8 1775 3 20
9 1776 3 83
10 1777 3 45
11 1778 3 74
12 1779 4 92
13 1780 4 83
14 1781 5 24
15 1782 5 75
16 1783 3 92
17 1784 3 75
18 1785 4 28
19 1786 3 81
20 1787 3 80
21 1788 4 0
22 1789 3 84
23 1790 3 36
24 1791 3 39
25 1792 3 55
26 1793 3 51
27 1794 5 48
28 1795 5 16
29 1797 7 0
30 1798 7 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.