Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod small (autumn) torsk - D6_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 48
2 1768 3 22
3 1769 3 67
4 1770 3 14
5 1771 3 8
6 1773 2 69
7 1774 2 77
8 1775 2 85
9 1776 2 91
10 1777 2 52
11 1778 2 85
12 1779 3 52
13 1780 3 84
14 1781 4 26
15 1782 4 89
16 1783 3 82
17 1784 3 28
18 1785 3 57
19 1786 3 44
20 1787 3 19
21 1788 2 86
22 1789 3 0
23 1790 2 93
24 1791 3 9
25 1792 3 9
26 1793 3 17
27 1794 4 2
28 1795 4 72
29 1796 4 73
30 1797 5 40
31 1798 5 28
32 1799 5 0
33 1800 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.