Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Ling salted lange - D6_3, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 48
2 1768 2 95
3 1769 3 21
4 1770 2 95
5 1771 3 3
6 1773 2 80
7 1774 2 91
8 1775 3 3
9 1776 3 19
10 1777 2 92
11 1778 2 83
12 1779 3 44
13 1780 3 78
14 1781 4 16
15 1782 4 89
16 1783 4 58
17 1784 4 4
18 1785 4 13
19 1786 3 93
20 1787 3 71
21 1788 3 79
22 1789 4 16
23 1790 4 16
24 1791 4 8
25 1792 4 0
26 1793 3 91
27 1794 4 24
28 1795 5 0
29 1796 4 69
30 1797 5 44
31 1798 5 28
32 1799 5 0
33 1800 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.