Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Pollock large sei - D6_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1768 2 10
2 1769 2 26
3 1770 1 93
4 1771 1 87
5 1773 2 16
6 1774 2 0
7 1775 2 2
8 1776 1 77
9 1777 1 74
10 1778 1 73
11 1779 2 10
12 1780 2 19
13 1781 2 73
14 1782 3 35
15 1783 2 74
16 1784 2 48
17 1785 3 0
18 1786 2 36
19 1787 2 20
20 1788 2 0
21 1789 2 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.