Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Salmon salted laks - D6_6, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 8 72
2 1768 9 0
3 1769 8 72
4 1770 9 3
5 1773 9 64
6 1774 10 19
7 1775 9 34
8 1776 9 8
9 1777 9 67
10 1778 9 72
11 1779 10 19
12 1780 9 92
13 1781 12 10
14 1782 14 31
15 1783 13 16
16 1784 12 29
17 1786 13 0
18 1787 10 48
19 1788 12 0
20 1789 12 0
21 1790 12 24
22 1791 11 0
23 1793 11 64
24 1794 12 0
25 1795 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.