Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Fisk, bergens, tørr, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Tønsberg
Fra Til
1 1714 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.