Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Flesk røkt, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Mandal
Fra Til
1 1752 15 58 17 19
2 1753 17 58 19 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.