Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Flesk, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden Kristiansand Mandal Moss Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1714 72 72
2 1719 72 84 81
3 1720 84 84
4 1722 2 2 2 9 2 2 2 9
5 1743 72 72
6 1763 1 0 1 0
7 1764 1 0 1 0
8 1766 1 0 1 0

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1748 84
2 1749 84

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.