Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Flesk, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Holmestrand Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1720 1 0 1 0
2 1738 64 64
3 1740 1 0 1 12 72 84 90
4 1741 1 13 1 20 1 12 1 13 1 18
5 1742 1 10 1 0 1 7
6 1743 1 10 84 1 1
7 1744 9 18 9 66 1 3 88 2 1 2 7
8 1745 1 4 1 10 1 21 86 1 8 1 9
9 1746 1 28 1 0 1 19
10 1747 1 24 1 0 1 19
11 1748 1 24 1 2 1 18
12 1749 1 9 1 5 1 7
13 1750 1 0 93 95
14 1751 80 85 83
15 1752 89 87 88
16 1753 1 46 76 1 13
17 1754 81 1 10 93
18 1755 1 28 72 1 17
19 1757 20 0 20 0
20 1758 24 0 1 0 12 30
21 1759 10 63 10 63
22 1760 1 0 1 0
23 1761 1 8 1 8
24 1762 1 32 1 32
25 1763 1 64 1 64
26 1764 1 85 1 85
27 1765 1 24 1 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.