Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Flesk, grønnsaltet, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Sand
Fra Til
1 1755 13 0 14 0
2 1757 16 0 16 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.