Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Flesk, røkt, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1719 72
2 1766 1 60

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1745 74
2 1746 81
3 1747 84
4 1750 86
5 1751 84
6 1752 74
7 1753 72
8 1754 75
9 1755 84
10 1757 84
11 1758 84
12 1759 1 0
13 1760 1 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.