Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Flesk, røkt, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Mandal Sand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1751 14 0 15 0 14 0 15 0
2 1754 16 72 18 36 16 72 18 36
3 1755 18 42 19 60 14 93 15 93 17 84 19 3
4 1757 25 16 19 48 20 0 25 12
5 1758 25 70 26 68 25 70 26 68
6 1759 29 19 29 19
7 1760 26 61 26 61
8 1761 25 54 25 54
9 1762 24 27 24 27
10 1763 24 52 24 52
11 1764 25 72 25 72
12 1765 26 0 26 0
13 1766 25 74 25 74

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.