Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1834 23
2 1835 27
3 1836 23
4 1837 26
5 1838 24
6 1839 23
7 1840 20
8 1841 23
9 1842 24
10 1843 20
11 1844 24
12 1845 30
13 1846 27
14 1847 30
15 1848 25
16 1849 32
17 1850 35
18 1851 35
19 1852 38
20 1853 24
21 1854 27
22 1855 27
23 1856 33
24 1857 41
25 1858 41
26 1859 32
27 1860 30
28 1861 38
29 1862 32
30 1863 27
31 1864 37
32 1865 35
33 1866 36
34 1867 45
35 1868 38
36 1869 34
37 1870 40
38 1871 35
39 1872 34
40 1873 41
41 1874 54
42 1875 43
43 1876 80

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.