Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_9, par, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 43
2 1842 37
3 1843 31
4 1860 52
5 1861 56
6 1862 51
7 1863 71
8 1865 46
9 1866 76
10 1869 54
11 1870 49
12 1871 48
13 1872 53
14 1873 46
15 1875 76
16 1876 84

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.