Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1834 36
2 1835 35
3 1836 33
4 1837 37
5 1838 36
6 1839 33
7 1840 32
8 1841 36
9 1842 33
10 1843 29
11 1844 33
12 1845 45
13 1846 39
14 1847 40
15 1848 37
16 1849 56
17 1850 66
18 1851 39
19 1852 39
20 1853 40
21 1854 44
22 1855 39
23 1856 52
24 1857 71
25 1858 66
26 1859 51
27 1860 41
28 1861 61
29 1862 47
30 1863 45
31 1872 39
32 1874 42
33 1876 71

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.