Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 78
2 1833 60
3 1834 63
4 1835 54
5 1836 53
6 1837 61
7 1838 63
8 1839 50
9 1840 52
10 1841 59
11 1842 51
12 1843 45
13 1844 55
14 1845 66
15 1846 55
16 1847 58
17 1848 58
18 1849 77
19 1850 72
20 1851 60
21 1852 57
22 1853 56
23 1854 55
24 1855 58
25 1856 77
26 1857 93
27 1858 91
28 1859 70
29 1860 61
30 1861 90
31 1862 69
32 1863 57
33 1864 74
34 1865 73
35 1866 70
36 1867 79
37 1868 74
38 1869 67
39 1870 77
40 1871 65
41 1872 64
42 1873 78
43 1874 112
44 1875 88
45 1876 97

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.