Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 70
2 1833 72
3 1834 65
4 1835 68
5 1836 87
6 1837 80
7 1838 108
8 1839 119
9 1840 97
10 1841 97
11 1842 78
12 1843 73
13 1844 86
14 1845 87
15 1846 75
16 1847 102
17 1848 84
18 1849 80
19 1850 84
20 1851 84
21 1853 73
22 1854 94
23 1855 107
24 1856 108
25 1857 114
26 1858 100
27 1859 114
28 1860 1 0
29 1861 1 8
30 1862 1 1
31 1864 1 2
32 1865 118
33 1866 114
34 1867 1 1
35 1868 1 5
36 1869 1 10
37 1870 1 6
38 1871 1 6
39 1872 1 15
40 1873 1 30
41 1874 1 42
42 1875 1 63
43 1876 1 51

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.