Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 24
2 1834 24
3 1835 14
4 1836 14
5 1837 17
6 1838 15
7 1839 11
8 1840 9
9 1841 12
10 1842 12
11 1843 9
12 1844 11
13 1845 15
14 1846 17
15 1847 20
16 1848 16
17 1849 19
18 1850 18
19 1851 12
20 1852 18
21 1853 12
22 1854 16
23 1855 14
24 1856 17
25 1857 19
26 1858 21
27 1859 18
28 1860 15
29 1861 17
30 1862 15
31 1863 12
32 1864 19
33 1865 16
34 1866 17
35 1867 19
36 1868 20
37 1869 16
38 1870 22
39 1871 18
40 1872 18
41 1873 18
42 1874 24
43 1875 22
44 1876 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.