Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8, par, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 21
2 1842 20
3 1843 15
4 1844 21
5 1845 24
6 1846 34
7 1855 16
8 1861 34
9 1862 26
10 1863 24
11 1864 34
12 1865 23
13 1866 23
14 1867 28
15 1868 38
16 1869 30
17 1870 27
18 1871 30
19 1872 22
20 1873 23
21 1874 29
22 1875 33
23 1876 34

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.