Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Hare Hare - B11_10, par, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 17
2 1842 16
3 1843 12
4 1844 10
5 1860 20
6 1861 29
7 1862 23
8 1863 18
9 1864 23
10 1865 22
11 1866 19
12 1867 18
13 1872 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.