Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 14
2 1836 9
3 1838 9
4 1839 9
5 1840 9
6 1841 9
7 1842 11
8 1845 14
9 1846 13
10 1847 12
11 1848 12
12 1849 17
13 1850 18
14 1851 13
15 1852 10
16 1853 12
17 1854 11
18 1855 13
19 1856 15
20 1857 20
21 1858 19
22 1859 16
23 1860 17
24 1861 19
25 1862 17
26 1863 12
27 1865 27
28 1871 19
29 1872 19
30 1874 25
31 1876 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.