Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin interior innlandsk bukkeskinn - I4_7, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1855 5
2 1860 6
3 1861 6
4 1862 6
5 1863 6
6 1864 6
7 1865 7
8 1866 7
9 1867 7
10 1868 7
11 1869 7
12 1870 7
13 1871 8
14 1872 8
15 1873 8
16 1874 7
17 1875 7
18 1876 7

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.