Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 1 0
2 1816 1 32

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 20
2 1822 20
3 1823 18
4 1824 16
5 1825 14
6 1826 14
7 1827 12
8 1828 12
9 1829 12
10 1830 12
11 1831 13
12 1832 15
13 1833 15
14 1834 15
15 1835 14
16 1836 14
17 1837 15
18 1838 14
19 1839 14
20 1840 15
21 1841 16
22 1842 14
23 1843 14
24 1844 15
25 1845 15
26 1846 15
27 1847 15
28 1848 14
29 1849 14
30 1850 15
31 1851 15
32 1852 17
33 1853 18
34 1854 18
35 1855 16
36 1856 17
37 1857 19
38 1858 15
39 1859 15
40 1860 17
41 1861 18
42 1862 18
43 1863 20
44 1864 21
45 1865 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.