Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_2, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 8
2 1768 8
3 1769 9
4 1770 9
5 1773 9
6 1774 9
7 1775 9
8 1776 9
9 1777 9
10 1778 10
11 1779 9
12 1780 9
13 1781 9
14 1782 10
15 1783 9
16 1784 9
17 1785 9
18 1786 9
19 1787 9
20 1788 9
21 1789 10
22 1790 12
23 1791 12
24 1792 14
25 1793 10
26 1794 11
27 1795 11
28 1797 12
29 1798 10
30 1799 11
31 1800 9
32 1801 7
33 1802 10
34 1812 84

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.