Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 48
2 1816 64

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 11
2 1822 10
3 1823 9
4 1824 8
5 1825 7
6 1826 7
7 1827 6
8 1828 6
9 1829 6
10 1830 6
11 1831 6
12 1832 7
13 1833 7
14 1834 7
15 1835 7
16 1836 7
17 1837 8
18 1839 7
19 1840 8
20 1841 8
21 1842 7
22 1843 7
23 1844 7
24 1845 7
25 1846 7
26 1847 7
27 1848 7
28 1849 7
29 1850 7
30 1851 7
31 1852 8
32 1853 9
33 1854 9
34 1855 8
35 1856 9
36 1857 9
37 1858 7
38 1859 7
39 1860 9
40 1861 9
41 1862 9
42 1863 10
43 1864 10
44 1865 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.