Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small interior innlandsk bukkeskinn - I4_4, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 7
2 1768 7
3 1769 7
4 1770 8
5 1771 7
6 1773 7
7 1774 8
8 1775 7
9 1776 7
10 1777 8
11 1778 8
12 1779 8
13 1780 7
14 1781 8
15 1782 8
16 1783 7
17 1784 7
18 1785 7
19 1786 7
20 1787 7
21 1788 7
22 1789 8
23 1790 9
24 1791 10
25 1792 8
26 1793 8
27 1794 8
28 1795 8
29 1796 8
30 1797 9
31 1798 9
32 1799 9
33 1800 7
34 1801 6
35 1812 80

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.