Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin Nordlandskurant geiteskinn - I4_12, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1823 44
2 1824 36
3 1825 40
4 1826 33
5 1827 36
6 1828 36
7 1829 36
8 1830 36
9 1831 36

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.