Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_13, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1860 44
2 1861 42
3 1862 39
4 1863 51
5 1864 54
6 1865 57
7 1867 54
8 1868 59
9 1869 57
10 1870 62
11 1871 64
12 1872 76
13 1873 83
14 1874 63
15 1875 68
16 1876 53

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.