Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_15, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 66
2 1875 68
3 1876 53

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.