Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Gryn, skjepper, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1748 48
2 1749 56 59
3 1750 49 51
4 1751 43
5 1752 43 44
6 1753 48 49
7 1754 46
8 1757 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.