Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Gryn, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Arendal Drammen Flekkefjord Fredrikstad Halden Holmestrand Larvik og Sandefjord Moss Risør Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1712 3 90 3 90
2 1714 4 10 4 10
3 1719 4 62 5 28 5 38 5 1 5 6
4 1720 5 19 5 19 5 19
5 1737 3 0 3 0
6 1738 2 39 3 0 2 39 3 0
7 1739 2 0 3 0 2 0 3 0
8 1740 4 0 4 47 7 0 5 1 5 32
9 1741 4 58 5 1 4 58 5 1
10 1742 4 0 4 0
11 1743 4 0 4 0
12 1748 4 2 4 2
13 1749 8 0 9 0 5 0 5 71 5 95
14 1750 4 37 4 37
15 1751 4 38 3 24 4 22
16 1752 4 18 4 18
17 1753 4 44 4 44
18 1754 4 28 3 48 4 0 4 22 4 26
19 1755 4 6 4 6
20 1757 7 26 7 26
21 1758 6 92 6 92
22 1759 4 39 3 0 4 60 4 32
23 1760 4 60 4 60
24 1761 4 50 4 50
25 1762 5 28 5 28
26 1763 6 55 5 80 6 42 8 0 6 50 6 74
27 1764 6 49 3 48 5 42 6 12 5 83 6 17
28 1765 6 41 3 57 3 84 4 81 5 0
29 1766 5 25 4 19 4 93 4 44 5 4

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.