Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Gryn, bygg og havre, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Langesund Mandal Risør Sand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1720 3 24 3 24
2 1728 4 47 4 47
3 1736 2 73 2 73
4 1737 2 76 2 80 2 19 2 30 2 55 2 58
5 1738 2 59 2 44 2 64 2 52
6 1739 2 58 2 29 2 45
7 1740 3 67 3 0 3 47 3 30
8 1741 4 66 3 88 7 0 4 66
9 1742 4 47 3 48 4 27
10 1743 3 72 3 72
11 1744 2 52 2 52
12 1745 2 64 2 64
13 1746 3 4 3 4
14 1747 3 46 3 46
15 1748 4 2 4 2
16 1749 4 62 4 62
17 1750 3 2 3 2
18 1751 2 74 2 74
19 1752 2 68 2 68
20 1753 2 24 2 24
21 1754 2 48 2 48
22 1755 2 41 2 41
23 1756 7 0 7 0
24 1757 6 12 6 12
25 1758 6 6 6 23 6 6 6 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.