Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Gryn, bygg, skjepper, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1754 47 48
2 1755 48
3 1756 72
4 1757 69
5 1758 67
6 1759 47
7 1760 48
8 1761 54 56
9 1762 64
10 1763 76
11 1764 69
12 1765 72
13 1766 67

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.