Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Gryn, holstensk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1757 7 62 7 62
2 1758 8 44 8 44
3 1765 5 48 5 48
4 1766 5 64 5 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.